Udobno, sigurno i profesionalno

Putujte svakog dana za: PODGORICU i BEOGRAD; svake subote za: AUSTRIJU,NJEMAČKU I LUXEMBURG autobusima visoke turističke klase.